INÝ POHĽAD NA ZBER DÁT

INÝ POHĽAD NA ZBER DÁT

zvonku12

03.05.2019
Košice, Hotel Yasmin

3-trimble-connect-handheld

26.04.2019
Košice, Hotel Yasmin

gis1
gis2
GIS3
gis1
gis2
GIS3
GIS4
GIS5
SERVIS TXT
GIS4
GIS5
SERVIS TXT
[[[["field8","contains","KE"]],[["show_fields","field29"]],"and"],[[["field8","contains","SL"]],[["show_fields","field43"]],"and"],[[["field8","contains","BA"]],[["show_fields","field44"]],"and"]]
1
Registrácia 2019
Meno
Priezvisko
Spoločnosť
Oddelenie
Telefónne číslo
Čo Vás zaujíma?
0 /
Dotazník

Dotazník poslúži spoločnosti Geotronics Slovakia, s.r.o. na vhodné nastavenie možnosti inovácie vašej meracej techniky, prípadne pracovných postupov. Dotazník nebude nikde publikovaný. Bude slúžiť ako vstup pre diskusiu pri osobnom stretnutí.

Aký typ dát zbierate? Akú presnosť vyžadujete? Čo je výstupom merania?
0 /
Aké meracie zariadenia v súčasnosti využívate pre zber dát (konkrétne typy)
0 /
Koľko osôb využíva tieto zariadenia, aké dáta s ním zbierajú a ako často ich využívajú?
0 /
Je nutné, aby vaši pracovníci cestovali pre meraciu techniku na centrálu?
0 /
Koľko ľudí pripravuje dáta a aký softvér na to využívajú?
0 /
Koľko ľudí spracúva dáta a aký softvér na to využívajú?
0 /
Kde vidíte možné vylepšenia vašej práce, s ktorými vám môžeme pomôcť?
0 /

Trimble Express 2019 v Košiciach je vyhradený výlučne pre osoby pozvané spoločnosťou Geotronics Slovakia, s.r.o.

Hotel Yasmin

Navigovať ->

Bezplatné parkovanie pred hotelom Yasmin / platené parkovanie v podzemnej garáži hotela

Previous
Next

Program

8:30 – 9:00          Ranná káva a občerstvenie

9:00 – 10:00         

  • Aký typ GNSS prijímačov potrebuje moje oddelenie
  • Výhody využívania cloudových služieb so softvérmi Trimble

10:00-10:30          Prestávka na občerstvenie

10:30 – 12:30       

  • Mobilné mapovanie a využitie pri správe sietí
  • Efektívna obnova meracej techniky a jej údržba
  • Príklady ako ideálne skombinovať Trimble zariadenia, cloud a softvér
  • Diskusia 

12:30                     Záver