Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaškrtnutím políčka vyjadrujete súhlas, že vami poskytnuté údaje v rozsahu:

  • meno
  • priezvisko
  • názov spoločnosti
  • e-mail
  • telefónne číslo

boli až do odvolania tohto súhlasu spracúvané spoločnosťou Geotronics Slovakia, s.r.o. so sídlom Račianska 77/A, 831 02  Bratislava, IČO: 363 566 54, DIČ: 2022179280, IČ DPH: SK2022179280, zapísanou v Obchodnom registri Bratislava I, odd. Sro, vl.č.40437/B, pre marketingové a informačné účely, ako aj komunikáciu spôsobom SMS, elektronickou poštou alebo telefonicky.

Tento súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a možno ho kedykoľvek odvolať kontaktovaním spoločnosti Geotronics Slovakia, s.r.o. so žiadosťou o zrušenie tohto súhlasu a to:

  • telefonicky na čísle +421 238 105 232
  • e-mailom na obchod@geotronics.sk
  • poštou na adrese: Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava